Sunday, 24 August 2014

Project I - NoveBluesky International

Lõpuks jõuan oma jutuga sinna, et rääkida sellest, millega ma siin tegelen ja milleks ja kuidas. Mu tööülesanded jaotuvad kahe projekti vahel ning esimesena kirjeldan tegemisi, mis on seotud Bluesky kooliga.
NoveBluesky International on organisatsioon, mis asub väikeses külas Kakiri lähedal Wakiso maakonnas ning tegeleb mitmete erinevate programmidega: hariduse pakkumine ( ka erivajadustega) lastele ja noortele, rahvusvaheline vabatahtlike programm, kodukonnale suunatud tegevused (nt terviseedendus, puhta vee pakkumine) ning erivajadustega noorte töövõimaluste ja isemajandamise toetamine. Minu peamiseks tööks on toetada väiksemahulise tootmiskeskuse (cottage industry) rajamist ja seal valmivate toodete turundamist. Tegu on projektiga, mida kaasrahastab Eestist MTÜ Mondo ning mis koosneb kolmest osast: loomakasvatus, taimekasvatus ja käsitöö valmistamine. Minu osalemist projekti elluviimisel toetab programm Erasmus+. Kogu projekti eesmärk on pakkuda Bluesky kooli juures tööd erivajadustega noortele ning olla sellega eeskujuks näitamaks avalikkusele, et erivajadustega inimesed on võimelised töötama ning aktiivslet ühiskonda panustama. Erinevad osategevused põhinevad oskustel, mille õpilased on omandanud kooli haridusprogrammi raames (praktiliste ja igapäevaste oskuste treening). Tooteid kasutatakse osaliselt otseselt toimetuleku toetamiseks (nt söögiks) ning lisaks saavad noored toodete müügist lisatulu enda elamiskulude katmiseks. Seeläbi avaneb erivajadustega noorte jaoks võimalus produktiivselt ühiskonnaelus osaleda ning toetada oma töö kaudu elamist Bluesky's.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NoveBluesky International is an organisation situated in a small village close to Kakiri, Wakiso District. It contains several programs: education program, volunteer program, community-based activities (health program, water source program), and the self-support program. Currently the self-support branch of the school is extended with funding for the project from the Estonian NGO Mondo.  
Cottage Industry is a program of Bluesky with its main goal to provide employment for persons with special needs at Bluesky and to function as model-project to demonstrate to broader public that persons with special needs are able to work and participate in the society. Cottage industry involves a variety of small scale production units that emphasize production of items in view of the skills that the youth with special needs shall have acquired in the practical skills training program of Bluesky Education Centre. Examples of production units that will be included during the project are animal farming, crop farming, and crafts making. The products are partly used for self-support (e g providing food) but also sold and the income shall be used for the living costs of the involved youth. This will give the youth with special needs the opportunity to be productively participating in the society and support their living in Bluesky.

Godwin Kaswarra, director of Bluesky International, explaining the plans for crop farming.

Me and Bluesky.

Värskelt rajatud laiendus koolimajale. / The extension for the schoolhouse that has been built recently.

Kapsaaed. / Cabbage garden. : )

Mõned näited toodetest, mida õpilased on koolis teinud. / Some examples of products made by the students of Bluesky.

No comments :

Post a Comment